Koper Card

Koper Card PLUS

Spoštovane uporabnice in uporabniki mestnega prometa!

Koper je moderno mesto, z jasno vizijo razvoja, tudi na področju mestnega prometa. Sodoben, funkcionalen in zanesljiv mestni potniški promet skrbi za mobilnost občank in občanov Mestne občine Koper, kot tudi vseh, ki obiskujejo naše mesto.
Z veseljem in ponosom vam prestavljamo nov, posodobljen, uporabnikom in okolju še prijaznejši mestni promet.
Prenovljen vozni park prinaša izboljšave sistema javnega potniškega prometa tako s tehnično-tehnološkega kot tudi ekološkega ter ergonomskega vidika in pomeni dvig standarda za uporabnike. Imamo 12 novih, okolju prijaznih, nizkoemisijskih vozil z najsodobnejšimi EURO 6 motorji. Vožnja z njimi bo odslej bolj udobna, povečane so tudi kapacitete vozil, poleg tega pa so vsa vozila opremljena z zmogljivimi klimatskimi napravami in prilagojena za enostaven vstop in izstop za vse kategorije uporabnikov. 

Na novih avtobusih smo uvedli sodoben, brezkontaktni sistem vozovnic, ki z elektronskim plačilnim medijem, kartico Koper Card Plus, zagotavlja lažjo, hitrejšo in bolj fleksibilno rabo javnega prevoza. Plačilo s kartico Koper Card Plus je sedaj uvedeno na mestnih avtobusih, kasneje pa bo v sistem vključeno tudi plačevanje drugih storitev. Kot novost v mestnem prometu uvajamo tudi uporabnikom prijaznejše vozne rede, s pogostejšimi odhodi, brezplačno prestopanje v roku 30 minut od plačila prve vožnje, možnost plačila storitev s prenosnim telefonom Moneta, plačilo vožnje za več oseb, uvedbo kartomatov ter 24-urno dosegljivost kartice Koper Card Plus.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

pdfVOZNI RED