Koper Card

Koper Card PLUS

Spoštovane uporabnice in uporabniki mestnega prometa!

Koper je moderno mesto, z jasno vizijo razvoja, tudi na področju mestnega prometa. Sodoben, funkcionalen in zanesljiv mestni potniški promet skrbi za mobilnost občank in občanov Mestne občine Koper, kot tudi vseh, ki obiskujejo naše mesto.
Z veseljem in ponosom vam prestavljamo nov, posodobljen, uporabnikom in okolju še prijaznejši mestni promet.
Prenovljen vozni park prinaša izboljšave sistema javnega potniškega prometa tako s tehnično-tehnološkega kot tudi ekološkega ter ergonomskega vidika in pomeni dvig standarda za uporabnike. Imamo 12 novih, okolju prijaznih, nizkoemisijskih vozil z najsodobnejšimi EURO 6 motorji. Vožnja z njimi bo odslej bolj udobna, povečane so tudi kapacitete vozil, poleg tega pa so vsa vozila opremljena z zmogljivimi klimatskimi napravami in prilagojena za enostaven vstop in izstop za vse kategorije uporabnikov. 

Na novih avtobusih smo uvedli sodoben, brezkontaktni sistem vozovnic, ki z elektronskim plačilnim medijem, kartico Koper Card Plus, zagotavlja lažjo, hitrejšo in bolj fleksibilno rabo javnega prevoza. Plačilo s kartico Koper Card Plus je sedaj uvedeno na mestnih avtobusih, kasneje pa bo v sistem vključeno tudi plačevanje drugih storitev. Kot novost v mestnem prometu uvajamo tudi uporabnikom prijaznejše vozne rede, s pogostejšimi odhodi, brezplačno prestopanje v roku 30 minut od plačila prve vožnje, možnost plačila storitev s prenosnim telefonom Moneta, plačilo vožnje za več oseb, uvedbo kartomatov ter 24-urno dosegljivost kartice Koper Card Plus.

Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

pdfVOZNI RED

Brezkontakne kartice KOPER CARD PLUS

Nove brezkontaktne Koper Card Plus kartice so na voljo v štirih motivih.

karticeplus1

VREDNOSTNA KARTICA je brez imena in je prenosljiva. Pri vožnji z mestnim avtobusom bo ta kartica omogočala brezplačno prestopanje v roku 30 minut od validacije prve vožnje. Vrednostno kartico bo možno napolniti z dobroimetjem do 50 €.
TERMINSKA KARTICA nadomešča dosedanje personificirane mesečne vozovnice za vožnjo z mestnimi avtobusom in bo omogočala neomejeno število voženj v mesečnem obdobju. Kartica je izdana na ime in ni prenosljiva.
Prva izdaja novih terminskih kartic bo potekala na prodajnem mestu AP Koper, Kolodvorska 11, kjer nanjo zapišemo pravico do uporabe posamezne vrste mesečne vozovnice. Za prvo pridobitev kartice bodo potrebni enaki dokumenti, kot doslej za pridobitev mesečne vozovnice.
Polnjenje terminske kartice je mogoče na kartomatu in vseh drugih prodajnih mestih, kjer se veljavnost kartice za izbrani mesec podaljša s plačilom izbrane mesečne vozovnice. Poleg ali namesto mesečne vozovnice lahko na terminsko kartico naložite tudi izbrano vrednost dobroimetja (do 50 €) in ga uporabite za plačilo drugih storitev, ki bodo vključene v sistem kartice Koper Card Plus. Če imate na terminski kartici naloženo veljavno mesečno vozovnico, vam sistem upošteva to in ne trga sredstev, če pa bo sistem zaznal, da na kartici ni naložene veljavne mesečne vozovnice, samodejno s kartice odšteje vrednost vožnje.
Kartica Koper Card Plus je trajna.

Prodaja in polnjenje kartic

kartomatKartomat omogoča tudi nakup vrednostnih Koper Card Plus kartic, kar pomeni, da je kartica dosegljiva 24 ur na dan.
Postopek za nakup kartice na kartomatu je enostaven. V spodnjem delu zaslona najdete tipko z nazivom »Nakup nove kartice«.
S pritiskom tipke se začne postopek za nakup.
Uporabnik najprej izbere način plačila (gotovina, bančna oz. kreditna kartica, Moneta) in plača nakup kartice.
Cena kartice je enaka kot na ostalih prodajnih mestih, to je 2,50 €.
Kartomat poda kartico in postopek je zaključen.
Če uporabnik kartico kupi z gotovino in vstavi višji znesek od 2,50 €, mu kartomat posreduje navodilo, naj novo kupljeno kartico približa čitalcu kartic, ob tem pa se presežek vplačane vrednosti
naloži na kartico. Kartomat uporabnika skozi celoten postopek vodi zvočno in pisno z obvestili na ekranu.
KARTOMAT NE VRAČA GOTOVINE
V primeru polnitve terminske kartice z višjo vrednostjo, kot je vrednost mesečne vozovnice, se preveč vplačana vrednost zapiše kot dobroimetje, ki ga je možno uporabiti za nakup terminske vozovnice v naslednjem mesecu ali za plačilo druge storitve.
Če na kartico ne želite nalagati dobroimetja, pripravite za polnitev ali nakup točen znesek.

Na avtobusu

citalecValidacija
Vstop na avtobus je mogoč le pri prvih vratih pri vozniku. Vožnjo z mestnim avtobusom plačamo takoj po vstopu z validacijo kartice Koper Card Plus. Na vsakem avtobusu je en validator, ki se
nahaja pri vozniku in je namenjen plačevanju vožnje za eno ali več oseb z isto kartico in plačilu z mobilnim telefonom.
Za validacijo uporabnik kartico Koper Card Plus prisloni k validatorju, k znaku roke, ki drži kartico. Validirati se je treba ob vsakem vstopu na avtobus, tudi ob prestopu. Validirati se morajo tudi uporabniki brezplačnih vozovnic.
Če po validaciji kartico Koper Card Plus ponovno prislonite k validatorju na istem avtobusu, se na zaslonu izpiše ŽE VALIDIRANA. Ponovno se izpiše tudi stanje na kartici.
Pri izstopnih vratih vozil se nahajajo dodatni čitalniki – validatorji, ki so namenjeni štetju potnikov. S štetjem potnikov bo pridobljen številčni pregled nad potniki in obremenjenost posameznih odhodov, tako, da bo lažje načrtovati spremembe v shemi prog in voznem redu. Potnik se je dolžan odjaviti pred izstopom z vozila.

Plačilo vožnje za več oseb
Vožnjo za več oseb lahko plačate z dobroimetjem na vrednostni ali terminski kartici. To storite pri vozniku, ki na posebnem terminalu izbere želeno število vozovnic, nato pa kartico prislonite k validatorju.
Prestopni rok 30 minut velja za vse, ki potujejo z vami, vendar le, dokler potujete skupaj.
Seznam prodajnih mest in več informacij najdete na spletni strani www.arriva.si in www.koper.si.