Koper Card

Pretorska Palača

KOPER CARD vključuje tudi vstopnico za vodeni ogled Pretorske palače, nekdanjega sedeža podestatov in kapitanov ter simbola beneške moči v regiji. V njej dandanes potekajo seje občinskega sveta Mestne občine Koperin poroke, v ogled pa je postavljena tudi lekarniška zbirka iz 18. stoletja. Z vodnikom si jo lahko ogledaš v pol ure.

V Pretorski palači se nahaja Turistično informacijski center, kjer lahko obiskovalec kupi kartico doživetij, ki zajema tudi vodeni ogled Pretorske palače, in sicer v času urnika:

  • od 1. 1. do 15. 6. in od 1. 10. do 31 .12., od 9.00 do 17.00 ure (vodeni ogledi se izvajajo ob 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 in 15.00 uri)
  • od 16. 6. do 30. 9., od 9.00 do 20.00 ure (vodeni ogledi se izvajajo ob 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 in 15.00, 16.00, 17.00 in 18.00 uri)

V Pretorski palači se odvijajo tudi najrazličnejši dogodki kot so npr. seje, srečanja, odprtja razstav. Obveščamo vas, da ob tovrstnih dogodkih ogled Pretorske palače ni možen.

Svetujemo vam, da se predhodno pozanimate v Turistično informacijskem centru (kontaktna številka: 05/6646-403) ali je vodeni ogled Pretorske palače v določenem terminu možen.